Czy zwierzę może mieć udar, czyli jak wyleczyć udar u zwierząt?

4.3
(3)
Lux-Vet - lekarze, Marta Napora-Rutkowska

Artykuł powstał przy współpracy z:

Lek. wet. Specjalista chorób psów i kotów

Udary u zwierząt były do niedawna uznawane za bardzo rzadkie zjawiska. Aktualnie rozpoznawane jest zdecydowanie więcej udarów niż w przeszłości jednak faktem jest, że częstotliwość ich wystepowania u zwierząt jest znaczni niższa niż u człowieka. U psów udary naczyniowe stanowią tylko 1,5-2 % przypadków neurologicznych. Warto wiedzieć, w jaki sposób przebiega udar u zwierząt oraz jak należy postępować w przypadku jego podejrzenia.

Co to jest udar u zwierząt?

Udar, dokładnie udar naczyniowy, to przejaw zaburzeń w ukrwieniu mózgu. Jest to ostre, ogniskowe i niepostępujące patologiczne zjawisko, które obejmuje tkankę nerwową i utrzymuje się powyżej 24 godzin. Ze względu na mechanizm powstawania, rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje udaru: niedokrwienny i krwotoczny. U psów, w większości występuje udar niedokrwienny.

Udar niedokrwienny

Mózg nieustatnie zaopatrywany jest przez krew w glukozę i tlen, a jego zapotrzebowanie na te produkty jest stałe. Zmniejszenie przepływu krwi powoduje zaburzenie w funkcjonowaniu tkanki nerwowej ze względu na deficyt składników „odżywiających” tkankę nerwową, co objawia się zaburzeniami neurologicznymi. Odpowiednio długie niedokrwienie powoduje nieodwracalne zmiany w tkance nerwowej i/lub jej martwicę.

Udar krwotoczny

Jak nazwa wskazuje udar krwotoczny jest wynikiem krwawienia, dokładnie krwawienia wewnątrzczaszkowego. Objawy jednak wynikają z ucisku krwiaka na tkankę nerwą mózgu, a co za tym idzie – ze zmniejszenia dopływu krwi odżywiającej mózg, a także podwyższenia ciśnienia śródczaszkowego. Udary krwotoczne często są związane z urazem głowy. U zwierząt rzadko opisuje się spontaniczne pęknięcie naczynia krwionośnego i wynaczynienia krwi do mózgu.

Czy zwierzę może mieć udar

Jak rozpoznać udar u zwierzaka?

Objawy mogą być różne ponieważ zależne od lokalizacji i rozmiaru uszkodzenia mózgu. Mogą być słabiej lub mocniej wyrażone, a także mogą mieć chrakter krótko lub długotrwały czy nawet stały. W przypadku udaru niedokrwiennego objawy często są nagłe, asymetryczne i niepostępujące. Objawy udaru krwotocznego mają charakter bardzej złożony, gdyż wynikają najczęściej z przerwiania ciągłości więcej niż jednego naczynia.

Na udar mózgu mogą wskazywać takie objawy jak:

 • przechylenie/skręcenie głowy
 • asymetria twarzy (jedna strona pyska jest bardziej obwisła)
 • oczopląs czyli mimowolne poruszanie się gałek ocznych
 • zez
 • zaburzenia widzenia lub ślepota
 • nagłe osłabienie lub utrata równowagi lub świadomości
 • problemy z poruszaniem się

Co robić przy podejrzeniu udaru u psa?

Jeśli zostana zaobserwowane wyżej wymienione objawy należy niezwłocznie udać się do weterynarza kardiologa! Lekarz zleci odpowiednią diagnostykę by potwierdzić udar i wprowadzi leczenie

Jak się leczy udar u psa?

Leczenie przede wszystkim polega na wyeliminowaniu czynników, które wywołały objawy a następnie na uzupełnieniu deficytów neurologicznych. Dobranie odpowiedniej terapi umożliwi przywrócenie odwracalnych deficytów neurologicznych. Pojawienie się nieodwracalnych zaburzeń neurologicznych znacznie pogarsza rokowanie dla zdrowia i życia zwierzęcia.

W warunkach szpitalnych leczenie polega na:

 • tlenoterapii
 • płynoterapii
 • zmniejszenie obrzęku mózgu i obniżeniu ciśnienia krwi
 • wyrównaniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu

Udary u zwierząt, występują znacznie rzadziej niż u ludzi. Nie należy jednak bagatelizować wymienionych objawów. Udar może sie przytrafić każdemu zwierzęciu. Sukces leczenia zależy od szybkości wprowadzenia leczenia dlatego jeśli Państwa pupil wykazuje objawy udaru należy się z nim zgłosić jak najszybciej do lekarza weterynarii.

Oceń post

Średnia ocena 4.3 / 5. Liczba głosów: 3